Social Responsibility Projects
Home Page / Social Responsibility / Social Responsibility Projects
Social Responsibility Projects

Kurucan grup, büyüdüğü toprağa, doğaya ve topluma olan minnetini sosyal sorumluluk projeleri ile gösteriyor. Sosyal farkındalığı yüksek bir toplum ve sağlıklı bir gelecek için doğal ve  sürdürülebilir projeler geliştiren Kurucan Grup üretimini ise yenilenebilir hammaddeler ile yapıyor.The Kurucan Group shows its gratitude to the land, nature and society it grew up with through social responsibility projects. Kurucan Group, which develops sustainable projects for a society with high social awareness and a healthy future, produces with renewable raw materials.

Project Images